Rost i värmesystem och kylsystem

EnwaMatic®

Industri & Fastighet

EnwaMatic® löser problem med magnetit och rost i värmesystem och kylsystem

Rost, magnetit, partiklar och avlagringar är vanliga problem i slutna värmesystem och kylsystem. Tillsammans blir det ett ineffektivt system, som kommer att åldras i förtid med ökade underhållskostnader som följd. Här krävs både rening och behandling av vattnet, för att få det i balans, och för att erhålla ett optimalt vatten.

Bästa lösningen för ett optimalt vatten i ditt värme- och kylsystem heter EnwaMatic®, en helt kemikaliefri vattenbehandling, för slutna värme- och kylsystem.

Många förespråkar avgasare. En avgasare är bra för att avlägsna syre och andra gaser från ett värmesystem. Men det räcker inte att bara plocka bort syret. Vi behöver också ha koll på pH-värdet, alkaliniteten och om det finns järn och koppar i ditt systemvatten. Järn och/eller koppar tillsammans med ett lågt pH-värde i ditt systemvatten, är tydliga tecken på en pågående korrosion.

Med EnwaMatic® renas, filtrerar, pH-justeras, behandlas och avluftas vattnet. Det ger dig ett fullgott korrosionsskydd i många år framåt i tiden, tack vare, bland annat, det höga pH-värdet och en bra alkalinitet.

Även om köldbäraren för kylsystemet innehåller glykol, hjälper EnwaMatic® dig att ta bort rost, magnetit och andra partiklar från kylsystemet.

Så, oavsett om det är ett värmesystem eller kylsystem, tar EnwaMatic® bort rost, magnetit och andra partiklar, samtidigt som vattnet behandlas för att bli optimalt för ett värme-/kylsystem.

EnwaMatic® finns i flera storlekar. Den passar utmärkt för att rena vattnet i värme- eller kylsystemet i bostadsrätter, kontorsfastigheter, sjukhus, köpcentra, skolor mm.

EnwaMatic® renar och behandlar enkelt, både stora som små system.

Enwas lösning för ett optimalt vatten i ditt värme- eller kylsystem är inte en avgasare, utan en EnwaMatic®, som renar, behandlar och avluftar vattnet.

Hur fungerar EnwaMatic®?

Varför EnwaMatic®?

MG 0377 EM 20230921 med ny logo
EnwaMatic®

Kemikaliefritt korrosionsskydd

EnwaMatic® är en helt kemikaliefri och driftsäker lösning med enkel installation och helautomatisk backspolning.

Genom att optimera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion. Därmed blir värme- och kylsystemen effektivare, energisnålare och håller längre.

Miljövänligt och säkert att hantera

EnwaMatic® är ett miljövänligt alternativ till kemisk dosering. Genom en kontinuerlig självreglerande vattenbehandling som ger en optimal energiöverföring. Detta förlänger anläggningens livslängd och reducerar service och underhållskostnader.

Korrosion i värmesystem och kylsystem

Vattenprover från ett system som har behandlats med EnwaMatic®. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger

rost i värmesystem

Håller rent länge

Bilden till vänster visar en hårt nedsmutsad plattvärmeväxlare vid en årlig inspektion. Ytorna rengjordes och sattes tillbaka.
Bilden till höger visar skicket på samma plattor efter att EnwaMatic® använts under ett år.

Utformning och design

EnwaMatic® levereras med full automatik och motorstyrda ventiler för backspolning. EnwaMatic® finns i flera olika storlekar anpassade efter volymen på systemet som ska behandlas.

 

rost i värmesystem
Origianl photo 1 300 upplasning utan bakgrund 20230921 med ny logo

Tillval

 • Signaler från styrskåp kan integreras i överordnat system för drift, backspolning och summalarm.
 • Extra cirkulationspump, för optmerat flöde.
 • BAF (Backwash Anti Freezing sytem) för system med frysskydd.

EnwaMatic® Midi & Mini för mindre värme och kylanläggningar

EnwaMatic® Midi
För anläggningar med systemvolym upp till 1200 liter

EnwaMatic® Mini
För anläggningar med systemvolym upp till 500 liter

 

Mini midi med nya loggan 2023
EnwaMatic® Midi & Mini

Ladda ner Broschyr och Tekniskt Datablad

Fördelar med EnwaMatic®

Beprövad och miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Rent vatten ger lägre service- / underhållskostnad

Effektivare och jämnare värmeöverföring

Längre livslängd av slutna värme- / kylsystem

Minimalt underhåll

Vattenanalys för värme- och kylsystem - EnwaMatic®

Utförande av cirkulationsvattenprov för öppna eller slutna värme- och kylsystem (för EnwaMatic®)

Vattenanalys utförs i samarbete med SGS Analytics AB. Genom detta fås en objektiv och professionell analys. I denna analys ingår följande parametrar:

 • Suspenderande ämnen
 • pH-värde
 • Järn
 • Koppar
 • Magnesium
 • Kalcium
 • Hårdhet
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet 
 • TOC (utökat prov)

Hur tar man ett cirkulationsvattenprov?

 • Efter installation av certifierad rörinstallatör tas första vattenprovet utförs av en certifierad Enwa servicetekniker vid uppstart. På inkommande vatten finns en provtagningskran. Flaskan skall toppfyllas och lämnas in på en av SGS Analytics AB inlämningsställen
 • Andra vattenprovet utförs av en certifierad Enwa servicetekniker efter tre månaders drift.  
 • Följande vattenprov skall utföras en gång per år (tredje provet efter 15 månaders drift) och utförs av en certifierad Enwa servicetekniker.
MG 0377 EM utan GS och

När får man besked?

Efter cirka 10 arbetsdagar.

Hur mycket kostar ett vattenprov?

Cirkulationsvattenprov utan glykol/frostskydd: 975kr + moms 

Cirkulationsvattenprov med glykol/frostskydd: 2,950kr + moms 

Korrosionsskydd i värme och kylsystem

EnwaMatic®Maritime & Stainless Steel

national geographic explorer

Få en snabb kontakt