Enwa Water Technology AB

Avsyrningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avsyrningsfilter

Reducerar aggressiv kolsyra för att höja pH och detta genom att tillsätta kalcium och magnesium och för smak

pH värden i ditt vatten

Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.

Ett pH-värde på under 6,5 innebär att dricksvattnet är försurat. Ett surt vatten är aggressivt mot det som det kommer i kontakt med och kan därför skada rörledningar och hushållsmaskiner.

Vatten med ett lågt pH-värde kommer att korrodera i kopparledningar och på så sätt öka halten av koppar i dricksvattnet. Ett tecken på en förhöjd koppar halt är att ljust hår skiftar i grönt efter dusch och bad efter en längre tids användning. Gröna beläggningar kan eventuellt även synas i badrummets porslin och duschväggar.

Dricksvatten med högt pH-värde (>10,5) kan öka risken för skador på slemhinnor, hud och ögon. Om du har högt pH-värde, hög alkalinitet och dessutom hårt vatten är det mycket troligt att pannsten (kalkbeläggningar) fälls ut i vattensystemet och dess installationer. Eftersom pannsten leder värme dåligt minskar det effekten ibland annat i varmvattenberedaren och ökar energiåtgången för önskad värme på vattnet.

Hur höjer man pH-värdet i vatten?

Vid lågt PH-värde är det absolut vanligaste att installera ett pH reglerande avsyrningsfilter. Dessa filter är fyllda med halvbränd Dolomit (kalk) filtermaterial.
Filtermaterialet tillsätter Kalcium och Magnesium och då neutraliserar den aggressiva kolsyran och därmed höjs också pH-värdet.

Avsyrningsfilter

Typer av avsyrningsfilter

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23
tomas.dubar@enwa.com

Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452
joakim.holmstedt@enwa.com

Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013
kjetil.oxnevad@enwa.com

Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13
trond.log@enwa.com

Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02
svenn.lorentzen@enwa.com

Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07
service@enwa.com