Enwa Water Technology AB

Nanofiltration

Land & Industri

Produkt

Nanofiltration är en membranteknik ganska lik omvänd osmos fast arbetar med ett lägre tryck och större genomsläpplighet på membranen. Membran behåller främst tvåvärda joner och större molekyler vilket gör att tex Fluorid reduktion är en vanlig funktion medan saltavskiljning kanske istället bör sker med RO.

Nanofiltreringsanläggningar kan avlägsna föroreningar som bakterier, upplösta salter i vattnet, bekämpningsmedel och proteiner ner till 0,001 mikrometer i storlek.

Tvätt av membran sker också likt RO för att på så sätt hålla uppe önskad filtrationskapacitet.

Dessa anläggningar används ofta i vattenverk.

Fördelar med Enwas nanofiltration

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 1457
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)10 484 93 23
lillemor.stromberg@enwa.com