Enwa Water Technology AB

Vattenrening för Industri & Fastighet

Enwas system för vattenrening och produkter

Vi erbjuder lösningar för vattenbehandling för bl.a. privata hushåll, egen brunn, fritidshus, fastigheter, lantbruk och industrier.
Vi levererar såväl standardsystem och även kundanpassade nyckelfärdiga vattenbehandlingssystem.

Vattenbehandling för optimalt vatten i värmesystem och kylsystem

EnwaMatic® löser problem med svart/brunt vatten, magnetit och rost i värme- och kylsystem

EnwaMatic®

En unik, miljövänlig och kemikaliefri vattenbehandling som ger ditt värme-/kylsystem längre livslängd

Genom att optimera pH, alkalinitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket bl.a. förhindrar att rost och magnetit bildas. Därmed blir ditt värme-/kylsystem både energieffektivare, energisnålare och livslängden ökar.

Med EnwaMatic® får du bl.a:

 • Rent vatten av hög kvalité
 • Fullt korrosionsskydd
 • Förhindrar avlagringar och bakterietillväxt
 • Minskade energikostnader

Några av våra referenser för EnwaMatic®

Vattenrening för dricksvatten, tekniskt vatten och processvatten

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Avsalta och rena havsvatten eller bräckt vatten med användning av omvänd osmos (RO).

Vi levererar för bl.a. till villa, båt, fartyg, bostadsplattformar och borrfartyg, industri, Östersjön, Stockholms skärgård, Öland, Västkusten, Skåne, Norrland och även övriga världen. Våra lösningar är såväl standardsystem som även projekt specifika och kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Vattenfilter

Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen med olika vattenfilter med vår mångåriga erfarenheter och professionella kunskaper.:

 • Avjärningsfilter
 • Avsyrningsfilter
 • Avhärdningsfilter
 • Aktiv kolfilter
 • Sandfilter
 • Uranfilter
 • Arsenikfilter
 • fluoridfilter
 • Syreaktivator / syrepressare
 • Radonavskiljare
 • Doseringsanläggning
 • Desalpure avsaltningsfilter
 • Kompressor utrustning

Desinfektion av vatten

Bakterier i vattnet? Vi hjälper dig med desinfektion av vatten genom att använda uv filter för bakterier och Titanium AOP system (Avancerad Oxiderings Process).

Det viktigaste med behandling av dricksvatten och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert.
Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet, exempelvis legionella bakterier.

Våra projekt och referenser för dricksvatten, tekniskt vatten och processvatten

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera vatten från din borrade/grävda brunn eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

pH-värde i vatten
pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska vatten ha?

Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader °dH (Grad deutscher Härte).

 • Mycket mjukt vatten 0-2
 • Mjukt vatten 2-5
 • Medelhårt vatten 5-10
 • Hårt vatten 10-21
 • Mycket hårt >21. 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Rekommenderat hårdheten på vattnet är mellan 3-5 °dH.
Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.

Få en snabb kontakt