Om Enwa Water Technology

Fakta

 • Privatägt
 • Omsättning 250 MSEK
 • Ca. 50 heltidsanställda
  Verksamhet med produktion i Sverige, samt försäljning över hela världen.​

Vår vision

Enwa strävar efter att vara en världsledande lösningsleverantör inom sina valda nischer och kommer att fortsätta utveckla sin tekniska kompetens, designmöjligheter och produktionskunskaper i framtiden för att bidra till att göra världen lite bättre.

Koncern

 • Privatägt
 • Omsättning 630 MSEK
 • Ca. 235 heltidsanställda
  Verksamhet med produktion i Sverige, Norge, samt försäljning över hela världen.
 • Läs mer HÄR

Bakgrund

Kort efter etableringen gjorde Enwa tre uppköp; Pindsle Mekaniska Industri i Sandefjord plus två teknologiföretag i Göteborg, Aqua Filterteknik som var specialist på filterrening och MT Freshwater, som var specialist på membranteknik och avsaltning av vatten.

Dessutom gjordes investeringsringar i andra reningsteknikprodukter som exporterades blandanat till Storbritannien. Därefter följde flera uppköp och etableringar i Tyskland och Storbritannien.

Idag beskrivs Enwa som en av Skandinaviens ledande sällskap inom vatten, avloppl, fjärrvärme och industrianläggningar.