Enwa Water Technology AB

Om oss

Enwa Water Technology AB

Fakta

  • Privatägt
  • Omsättning 250 MSEK
  • Ca. 50 heltidsanställda
    Verksamhet med produktion i Sverige, samt försäljning över hela världen.​

Vår vision

Enwa strävar efter att vara en världsledande lösningsleverantör inom sina valda nischer och kommer att fortsätta utveckla sin tekniska kompetens, designmöjligheter och produktionskunskaper i framtiden för att bidra till att göra världen lite bättre.

Koncern

  • Privatägt
  • Omsättning 630 MSEK
  • Ca. 235 heltidsanställda
    Verksamhet med produktion i Sverige, Norge, samt försäljning över hela världen.

Läs mer om Enwa group 

Bakgrund

Kort efter etableringen gjorde Enwa tre uppköp; Pindsle Mekaniska Industri i Sandefjord plus två teknologiföretag i Göteborg, Aqua Filterteknik som var specialist på filtrering och MT Freshwater, som var specialist på membranteknik och avsaltning av vatten.

Dessutom gjordes investeringar i andra renings teknikprodukter som exporterades bland annat till Storbritannien. Därefter följde flera uppköp och etableringar i Tyskland och Storbritannien.

Idag beskrivs Enwa som en av Skandinaviens ledande sällskap inom vatten, avlopp, fjärrvärme och industrianläggningar.