Enwa Water Technology AB

BIN-X Ultra Filtrering (UF) System®

Land & Industri

BIN-X Ultra Filtrering (UF) System®

Ultrafiltrering av kallt dricksvatten och varmt vatten

BIN-X-systemet är uppfunnet och tillverkat för bakteriologisk rengöring av kallt och varmt vatten. Systemet tar bort Legionella och andra bakterier och även andra föroreningar.

Det är ett mekaniskt filtreringssystem, baserat på vårt eget utvecklade kapillärmembran för ultrafiltrering (UF).

BIN-X-systemet fungerar utan kemikalietillförsel och ändrar inte vattnets kemiska struktur. Det är därför den perfekta lösningen för behandling av kallt dricksvatten och varmt badvatten och BIN-X-systemet är som det enda i sitt slag godkänt av danska myndigheter för filtrering av dricksvatten.

BIN-X System® standardsystem

BIN-X-systemet tillverkas som standardsystem i kapaciteter mellan 75 l/timme och 2 500 l/timme och kan enkelt installeras av en auktoriserad rörinstallatör. System med större kapacitet i intervallet 2 500 l/ timme till 40 000 l/timme kommer att utformas speciellt och tillverkas efter kundens önskemål och specifikationer.


Typiska områden där BIN-X System® kan installeras

Systemet är avsett för installation och användning på fartyg, plattformar (offshore anläggningar) men även på sjukhus, idrottsanläggningar, byggnader, skolor, hotell, barnhem och industrianläggningar där kraven på bakteriefritt vatten är högt.

 

Fördelar med Enwas BIN-X Ultra Filtrering (UF) System

Ger maximal säkring

Mot legionella, e-coli och andra bakterier och virus

Reducerar biofilm

Automatisk backspolning

Hög säkerhet

Minimum 4 års livslängd

Låga driftskostnader

Reducerade servicekostnader

Vatten godkänt

Godkänt för montering på dricksvattenanläggningar

Spara energi

Installeras direkt på råvattenintag och cirkulerande vattensystem.

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com