Enwa Water Technology AB

Vattenrening för Marin, Offshore, Olja & Gas

Enwas system och produkter för vattenrening för marin, offsore, olja och gas

Vi erbjuder lösningar för vattenrening till bl.a. båtar, segelbåtar, fartyg, fiskebåtar, fiskefartyg, bostadsplattformar, borr/gasfartyg, borr/gasplattformar, expeditionsfartyg, lyxjakter och kryssningsfartyg. 
Vi levererar såväl som standardsystem som kundanpassade nyckelfärdiga systemlösningar för vattenbehandling.

Omvänd Osmos för avsaltning

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos för att tillverka dricksvatten, tekniskt vatten och injektion vatten genom att avsalta och rena havsvatten, sjövatten, bräckt vatten och färskt vatten.
Vi levererar till bl.a. skeppsvarv, fiskefartyg, kryssningsfartyg, fartyg i allmänhet, bostadsplattformar och oljeplattformar.
Våra lösningar är såväl som standardsystem och även som kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Avsaltningsanläggning
Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos
omvänd osmos vattenfilter

Vad är omvänd osmos?

Omvänd Osmos är reverse osmosis (RO) på engelska. Ordet osmos kommer från grekiska, osmos = tryck, stöt.

Osmos är förmågan hos vätskor och däri lösta ämnen att genomtränga ett membran. Osmos äger rum då två lösningar av olika koncentration finns på var sin sida om ett membran. Den mer koncentrerade lösningen kommer alltid att dra vattnet från den svagare tills det uppstår samma koncentration på bägge sidor om membranet. Detta sker under förutsättning att vattnet, men inte det lösta ämnet, kan passera genom  membranet. 

Filtration och separation spektrum

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Avsaltningsanläggning

Olika vattenfilter och vattenrenings system

Korrosionsskydd i värmesystem och kylsystem

EnwaMatic®Maritime & EnwaMatic®Stainless Steel

EnwaMatic®Maritime för Marin & Offshore

EnwaMatic® löser problem med korrosion och avlagringar

En unik, miljövänlig teknologi för behandling av vatten i slutna värmesystem och kylsystem. 

Genom att reglera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion och därmed ger effektivare och energisnålare kyl och värmesystem som håller längre. Dessutom har de kunnat gå från användning av kemikalier till en miljövänlig lösning.

Med EnwaMatic® får du bl.a:
 • Rent vatten av hög kvalité
 • Fullt korrosionsskydd
 • Förhindrar avlagringar och bakterietillväxt
 • Minskade energikostnader

Fördelar med EnwaMatic®

Miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Effektivare värme och kylöverföring

Förlängd livslängd av slutna värme / kylsystem

Lägre service och underhållskostnader

EnwaMatic®Stainless Steel för kryssningsindustrin

Desinfektion av vatten

Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet.

Varför desinficera vatten?

Det viktigaste med behandling av dricksvatten och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert.

Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet, exempelvis legionella bakterier.

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera vatten från din borrade/grävda brunn eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Några av våra projekt och referenser

Få en snabb kontakt