Enwa Water Technology AB

Desinfektion av vatten

Land & Industri

Varför desinfektion?


Det viktigaste med behandling av dricks- och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert. Desinfektion är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från sjukdomsalstrande mikroorganismer, exempelvis legionella.

Produkter

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com