Enwa Water Technology AB

Vattenrening för Marin, Offshore, Olja & Gas

Våra system för vattenrening och produkter

Vi erbjuder lösningar för vattenrening för bl.a. båtar, segelbåtar, fartyg, fiskebåtar, fiskefartyg, bostadsplattformar, borr/gasfartyg, borr/gasplattformar, expeditionsfartyg, lyxjakter och kryssningsfartyg. 
Vi levererar såväl standardsystem som kundanpassade nyckelfärdiga systemlösningar för vattenbehandling.

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos för att tillverka dricksvatten, tekniskt vatten och injektion vatten genom att avsalta och rena havsvatten, sjövatten, bräckt vatten och färskt vatten.
Vi levererar för bl.a. skeppsvarv, fiskefartyg, kryssningsfartyg, fartyg i allmänhet, bostadsplattformar och oljeplattformar.
Våra lösningar är såväl standardsystem och även kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Avsaltningsanläggning
omvänd osmos vattenfilter

Vad är omvänd osmos?

Omvänd Osmos är reverse osmosis (RO) på engelska. Ordet osmos kommer från grekiska, osmos = tryck, stöt.

Osmos är förmågan hos vätskor och däri lösta ämnen att genomtränga ett membran. Osmos äger rum då två lösningar av olika koncentration finns på var sin sida om ett membran. Den mer koncentrerade lösningen kommer alltid att dra vattnet från den svagare tills det uppstår samma koncentration på bägge sidor om membranet. Detta sker under förutsättning att vattnet, men inte det lösta ämnet, kan passera genom  membranet. 

Filtration och separation spektrum

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Avsaltningsanläggning

Olika vattenfilter och vattenrenings system

Korrosionsskydd i kyl och värmesystem

EnwaMatic®Maritime & EnwaMatic®Stainless Steel

EnwaMatic®Maritime för Marin & Offshore

EnwaMatic® löser problem med korrosion och avlagringar

En unik, miljövänlig teknologi för behandling av vatten i slutna värme och kylsystem. 

Genom att reglera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion och därmed ger effektivare och energisnålare kyl och värmesystem som håller längre. Dessutom har de kunnat gå från användning av kemikalier till en miljövänlig lösning.

Fördelar med EnwaMatic®

Miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Effektivare värme och kylöverföring

Förlängd livslängd av slutna värme / kylsystem

Lägre service och underhållskostnader

EnwaMatic®Stainless Steel för kryssningsindustrin

Desinfektion av vatten

Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet.

Varför desinficera vatten?

Det viktigaste med behandling av dricksvatten och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert.

Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet, exempelvis legionella bakterier.

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Några av våra projekt och referenser

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23
tomas.dubar@enwa.com

Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452
joakim.holmstedt@enwa.com

Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013
kjetil.oxnevad@enwa.com

Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13
trond.log@enwa.com

Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02
svenn.lorentzen@enwa.com

Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07
service@enwa.com