Enwa Water Technology AB

Vattenrening för Land & Industri

Våra system för vattenrening och produkter

Vi erbjuder lösningar för vattenbehandling för bl.a. privata hushåll, egen brunn, fritidshus, fastigheter, lantbruk och industrier.
Vi levererar såväl standardsystem och även kundanpassade nyckelfärdiga vattenbehandlingssystem.

Vattenbehandling för korrosion i värmesystem och kylsystem

EnwaMatic® löser problem med korrosion och avlagringar i värmesystem och kylsystem

EnwaMatic®

En unik, miljövänlig och kemikaliefri vattenbehandling för korrosion och avlagringar i värme- och kylsystem.

Genom att optimera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion. Därmed blir värmesystem och kylsystemen effektivare, energisnålare och håller längre.

Med EnwaMatic® får du bl.a:

 • Rent vatten av hög kvalité
 • Fullt korrosionsskydd
 • Förhindrar avlagringar och bakterietillväxt
 • Minskade energikostnader

Våra referenser för EnwaMatic®

Vattenrening för dricksvatten, tekniskt vatten och processvatten

Desinfektion av vatten

 • Vattenfilter med UV ljus
 • Enwa Titanium AOP

Våra projekt och referenser för dricksvatten, tekniskt vatten och processvatten

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska vatten ha?

Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader °dH (Grad deutscher Härte).

 • Mycket mjukt vatten 0-2
 • Mjukt vatten 2-5
 • Medelhårt vatten 5-10
 • Hårt vatten 10-21
 • Mycket hårt >21. 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Rekommenderat hårdheten på vattnet är mellan 3-5 °dH.
Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com