Enwa Water Technology AB

Vattenprov / vattenanalys

Vattenprov för egen brunn eller ytvatten

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med ackrediterad vattenanalys / vattenprov för egen brunn, din borrade/grävda brunn eller ytvatten. 

Cirkulations vattenanalys för öppna eller slutna värme och kylsystem för EnwaMatic® utförs i samarbete med SGS Analytics AB.

Efter vattenanalysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlings lösning som behövs.

Vattenanalys för dricksvatten

Utförande av vattenanalys

Vattenanalys utförs i samarbete med det ackrediterade laboratoriet Eurofins. Genom detta fås en objektiv och professionell analys som ligger till grund för ett optimalt vattenreningsförslag. I den kemiska analysen ingår följande parametrar:

lukt, färg, turbiditet, pH-värde, konduktivitet, alkalinitet, COD-Mn, hårdhet, kalcium, magnesium, järn, mangan, koppar, natrium, kalium, ammonium, nitrat, nitrit, fosfat, klorid, fluorid och sulfat. Radon och tungmetaller finns som tillval.

Vattenanalys mäts och bedöms enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vattenanalys från nyanlagd brunn bör tidigas ske efter cirka 3 månaders regelbunden användning.

Hur tar man ett vattenprov?

 • Provet ska tas på vatten som har omsatts med för den aktuella vattentäkten normal omsättning.
 • Ta provet på kallt vatten och gärna från kökskranen där vattnet används till drick och matlagning.
 • Ta bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar i luft i vattnet.
 • Det är viktigt att låta vattnet rinna före provtagning. På det sättet tas föroreningar bort som kan orsakas av smuts i silen. Läs anvisningarna hur mycket vardera flaskan skall fyllas och förslut dem noggrant.
 • Fyll i frågeformuläret noggrant som finn i lådan. Uppgifterna är viktiga för korrekt filterval.
 • Ta vattenprovet så sent som möjligt på dagen och posta samma dag mellan söndag och onsdag.
 • Lägg vattenprovet och frågeformuläret i lådan och sänd lådan direkt till laboratoriet. Adressen står på lådan och Porto är betalt.
vattenanalys egen brunn

Vattenprovkit

När får man besked?

Efter cirka 10 arbetsdagar.

Vad kostar det att ta ett vattenprov?

Kemisk undersökning: 575kr + moms 

Tungmetaller undersökning: 425kr + moms 

Radon undersökning: 325kr + moms 

Vattenanalys för värme- och kylsystem - EnwaMatic®

Utförande av cirkulationsvattenprov för öppna eller slutna värme- och kylsystem (för EnwaMatic®)

Vattenprov utförs i samarbete med SGS Analytics AB. Genom detta fås en objektiv och professionell analys. I denna analys ingår följande parametrar:

 • Suspenderande ämnen
 • pH-värde
 • Järn
 • Koppar
 • Magnesium
 • Kalcium
 • Hårdhet

Hur tar man ett cirkulationsvattenprov?

 • Efter installation av certifierad rörinstallatör tas första vattenprovet utförs av en certifierad Enwa servicetekniker vid uppstart. På inkommande vatten finns en provtagningskran. Flaskan skall toppfyllas och lämnas in på en av SGS Analytics AB inlämningsställen
 • Andra vattenprovet utförs av en certifierad Enwa servicetekniker efter tre månaders drift.  
 • Följande vattenprov skall utföras en gång per år (tredje provet efter 15 månaders drift) och utförs av en certifierad Enwa servicetekniker.

När får man besked?

Efter cirka 10 arbetsdagar.

Hur mycket kostar ett vattenprov?

Cirkulationsvattenprov utan glykol/frostskydd: 795kr+ moms 

Cirkulationsvattenprov med glykol/frostskydd: 2200kr+ moms 

Vattenproblem?

Har du vattenproblem? Partiklar i ditt vatten? Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten) för ditt vattenproblem.

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter för ditt vattenproblem.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Fyll i kontaktformen nedan så kontaktar vi dig om ditt vattenprov.