Enwa Water Technology AB

Vattenfilter med UV ljus

Industri & Fastighet

Vattenrening med UV ljus

UV filter är ett effektiv sätt att rena dricksvatten. Dessa filter använder ultraviolett ljus för att desinfektera dricksvattnet genom att inaktivera mikroorganismer som bakterier och virus. Genom att använda vattenfilter med UV-ljus kan man effektivt eliminera potentiellt farliga mikroorganismer och skapa en tryggare vattenförsörjning.

Vad är UV-ljus och UV-C ljus?

Ultraviolett strålning (UV-ljus) finns i det elektromagnetiska ljusspektrumet med kortare våglängder än synligt ljus; våglängder, λ ≈ 100-400 nm.

UV C strålar kännetecknas av våglängderna mellan 100-280 nm. Den optimala våglängden för desinfektion ligger i området 250 – 270 nm, varav UV C strålar vid 254 nm har den högsta bakteriedödande effekten. Enwa’s UV system har en strålningsenergi på > 40 000 (μWs/cm2)

Vattenfilter med UV ljus
UV-ljus och UV-C ljus
uv-filter dricksvatten
Vattenfilter med UV ljus

Varför används vattenfilter med UV ljus för att desinficera dricksvatten?

UV C strålning tränger igenom en organisms cellvägg och förstör cellens förmåga att reproducera, dvs. cellens genetiska material (DNA och RNA) inaktiveras, vilket leder till celldöd.

I ett UV-desinfektionssystem produceras UV-C-strålarna av speciella lysrör tillverkade av mycket rent kvarts som innehåller kvicksilverånga. Gasblandningar som innehåller kvicksilverånga avger ljus i våglängdsområdet som inaktiverar mikroorganismer effektivt och överlevnad.

Desinfektionseffektiviteten för ett UV-system bestäms av UV-dosen (D). UV-dosen bestäms utifrån UV-strålning (I); UV-C-strålningens intensitet (starkt påverkad av vattenkvaliteten) och bestrålningstiden (t); den tid mikroorganismerna exponeras för strålningen (D = I x t).

Ett UV-desinficeringssystem bör kunna ge vattnet en UV-dos som är tillräcklig för att minska de vanligaste mikroorganismerna i vattnet (dvs. de klorresistenta bakterierna Cryptosporidiu och Giardia), dvs. UV-desinfektionssystemen bör ha en minsta UV-dos på 300 J / m2 (30mJ / cm2).

Enwas desinfektionssystem med UV ljus för desinfektion av dricksvatten

För desinfektion av dricksvatten inkluderar Enwa UV serierna UV EDW och UV EPW / UV Rack EPW. Enwa UV-desinfektionssystem har en fysikalisk och inte kemisk arbetsprincip och inga skadliga biprodukter genereras. Systemen har lågtryckslampor (LP) som avger UV-C-strålning med en våglängd på 254 nm, varav desinfektionseffektiviteten är som högst.

Vattenfilter med UV ljus
Enwa UV filter

Enwa UV EDW vattenfilter

Biodosimetrisk testad, ÖNORM M5873-1 validerade UV-system godkända av Norska institutet för folkhälsa (NIPH) och i enlighet med EPA-kravet i Ultra Violet Regelverks Manual.

UV EDW serien erbjuder säker desinfektion av ditt dricksvatten:

  • Validerat mätfönster och
  • UV-sensor.
  • UV strålningsavläsning (W/m2)
  • Automatiskt rengöringssystem som standard för modeller med hög kapacitet.
  • Användarvänlig- och komplett pekskärmspanel.
  • Låga underhållskostnader.

Enwa UV EPW/ UV Rack EPW vattenfilter

Designad för enkel installation, service och underhåll.
Privat, kommunalt och industriellt vatten, mat och dricksvatten godkänd.
EPW-serien är även WRAS-godkänd.

UV EPW/Rack EPW serien erbjuder

  • Låga driftskostnader.
  • Den senaste generationen av elektroniska kretskort
  • Mycket lågt tryckfall
Enwa UV EPW/ UV Rack EPW filter

Varför Enwas vattenfilter med UV ljus?

Kostnadseffektiv

Enkel och tidseffektiv vid service och underhåll

Effektiv

Omedelbar desinfektions effekt (mikrobiell barriär)

Miljövänlig

Inga kemikalier tillsätts eller konsumeras

Trygg

Ingen risk för överdosering och förändring av vattenkemin

Ladda ner Broschyr och Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt