Enwa Water Technology AB

Vattenfilter

Industri & Fastighet

Vattenfilter

Ett effektivt sätt att förbättra vattenkvaliteten är genom att installera ett pålitligt vattenfilter till exempel för egen brunn. Vattenfilter är utformade för att avlägsna föroreningar, partiklar och oönskade kemikalier från vattnet, vilket resulterar i rent och hälsosamt vatten.

Det finns olika typer av vattenfilter som kan användas beroende på vilken/vilka problem du har i ditt vatten. Vi erbjuder bl.a. vattenfilter som avskiljer järn, mangan, kalcium, magnesium, kalk, smak, färg, partiklar, uran, arsenik, fluorid, svavelväte, radon, osv.

Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen med olika vattenfilter med vår mångåriga erfarenheter och professionella kunskaper.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Få en snabb kontakt