Enwa Water Technology AB

Uranfilter

Industri & Fastighet

Uranfilter

Uranfilter är en anordning eller en teknik som används för att avlägsna eller minska mängden uran i vatten. Uran är en naturligt förekommande metall och kan ibland finnas i markvatten eller grundvatten, vilket kan vara ett problem för dricksvatten om koncentrationen är för hög.

Avjärningsfilter Rostfria filter

Utförande

  • Filtertank i rostfritt syrafast stål eller i komposittank 
  • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
  • Stort topphål för materialpåfyllning
  • Dräneringsventil för enkel avtappning

Filtren avskiljer bland annat:

  • Uran
  • Partiklar

* Beroende på filtermaterialets sammansättning

Avsyrningsfilter

Automatisk filter

Filter med tilläggsbeteckningen P

Filtren levereras i följande utförande

JA        Avjärningsfilter som även avskiljer mangan och grumlighet.
NA       Höjer pH-värdet och neutraliserar den aggressiva kolsyran i
             ledningsangripande vatten.
JNA     Kombinationen av ovanstående.
AA       För reducering av lukt, smak och färg samt avklorering.
AsA     Filter som avskiljer arsenik
SA        Avskiljning av slam och mekaniska föroreningar

Fördelar med Enwas uranfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad