Enwa Water Technology AB

Ultrafiltrering (UF) - BIN-X System®

Industri & Fastighet

Ultrafiltrering (UF) - BIN-X System®

BIN-X Ultra Filtrering (UF) System® är för att ta bort bakterier och virus i kallt dricksvatten och varmt vatten.

Ultrafiltrering är en typ av membranfiltreringsteknik som används för att separera partiklar och lösta ämnen från vatten. Processen använder ett semipermeabelt membran med porstorlekar i intervallet 0,1 till 0,001 mikrometer, vilket effektivt kan avlägsna bakterier, virus, vissa lösta ämnen, och större partiklar från vattnet, medan mindre molekyler och joner (som salter) kan passera genom membranet. Ultrafiltrering används inom en mängd olika tillämpningar, såsom dricksvattenproduktion, processvattenbehandling inom industrin, osv.

Ultrafiltrering av kallt dricksvatten och varmt vatten

BIN-X-systemet är uppfunnet och tillverkat för bakteriologisk rengöring av kallt och varmt vatten. Systemet tar bort Legionella och andra bakterier och även andra föroreningar. Det är ett mekaniskt filtreringssystem, baserat på kapillärmembran för ultrafiltrering (UF).

BIN-X-systemet fungerar utan kemikalietillförsel och ändrar inte vattnets kemiska struktur. Det är därför den perfekta lösningen för behandling av kallt dricksvatten och varmt badvatten och BIN-X-systemet är som det enda i sitt slag godkänt av danska myndigheter för filtrering av dricksvatten.

BIN-X System® standardsystem

BIN-X-systemet tillverkas som standardsystem i kapaciteter mellan 75 l/timme och 2 500 l/timme och kan enkelt installeras av en auktoriserad rörinstallatör. System med större kapacitet i intervallet 2 500 l/ timme till 40 000 l/timme kommer att utformas speciellt och tillverkas efter kundens önskemål och specifikationer.


Typiska områden där BIN-X System® kan installeras

Systemet är avsett för installation och användning på fartyg, plattformar (offshore anläggningar) men även på sjukhus, idrottsanläggningar, byggnader, skolor, hotell, barnhem och industrianläggningar där kraven på bakteriefritt vatten är högt.

 

Fördelar med Enwas BIN-X Ultra Filtrering (UF) System

Ger maximal säkring

Mot legionella, e-coli och andra bakterier och virus

Reducerar biofilm

Automatisk backspolning

Hög säkerhet

Minimum 4 års livslängd

Låga driftskostnader

Reducerade servicekostnader

Vatten godkänt

Godkänt för montering på dricksvattenanläggningar

Spara energi

Installeras direkt på råvattenintag och cirkulerande vattensystem.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt