Enwa Water Technology AB

Syreaktivator / Syrepressare

Industri & Fastighet

Syreaktivator / Syrepressare

Syreaktivator / Syrepressare är ett enkelt automatiskt luftningssystem för syresättning av vatten för att avskilja bland annat svavelväte (luktar som ruttna ägg).

Filtertyp SA-66

När vatten tillförs syre påverkas vattnet positivt genom att till exempel svavelväte avskiljs och järn oxideras, under vissa betingelser även mangan, dvs att järnet och manganet erhålls i sådan form att det sedan lätt kan avskiljas i efterföljande filter.

Systemet är framtaget för anläggningar med slutet tryckkärl (hypropress) eller med hydrofor. För övrig teknisk data, se tabell på andra sidan.

Lämpade för:

  • Hushåll
  • Mindre lantgårdar

Filtertyp     SA-66 och SP-66
Material     AISI 316L
Höjd mm    750
Diameter mm  110
Anslutning    20 (3/4″)
Kapacitet    Max 40 l/min
Tryckklass    6 bar

 

Filtertyp SP-66

Fördelar med Enwas syreaktivator / syrepressare

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt