Enwa Water Technology AB

Omvänd Osmos Kundanpassad

Industri & Fastighet

Omvänd Osmos Kundanpassad

Behandling av vatten med omvänd osmos, nano eller ultrafiltrering.

MT Kundanpassad 1 1

Z-rack, framsidan

Dessa typer av anläggningar producerar behandlat vatten genom membranteknik. Vattenmängden som anläggningarna producerar är från 1,5 m3/dygn och uppåt beroende på vilken typ du väljer.
Det avskiljer bland annat klorid, fluorid, humus och kalk.

Anläggningarna är lämpade för:

 • Hotell
 • Sjukhus
 • Laboratorium
 • Industri
 • Hushåll
 • Kommuner
 • Samfälligheter

Standard

 • Råvattenfilter med manometer
 • Högtryckspump
 • Spirallindade membran
 • Säkerhetsventil
 • Tryckreglering för arbetstryck med manometer
 • Lågtrycksystem i ABS, slang eller mässing (beroende av tryck)
 • Högtrycksystem i mässing, AISI 316L eller högtrycksslang (beroende av tryck)
 • Konduktivitetsmätare
 • All elektrisk utrustning är spolsäker
 • Mindre anläggningar i serierna kan enkelt byggas
  om för utökad kapacitet
 • Lågtrycksvakt på råvattnet
 • Elektriskt styrsystem
 • Inbyggd återcirkulation
MT Kundanpassad 2

Z-rack, baksidan

MT Kundanpassad 3 med nya logon 2023

L-rack liten

Extra Utrustning

 • Sandfilter
 • Avhärdningsfilter
 • Avjärningsfilter
 • Aktivt kolfilter
 • Doseringsutrustning (anti-scaling)
 • Trevägsventil på produktvattnet
 • Tvättutrustning
 • Reservdelssats
 • pH-filter, upphärdningsfilter
 • Jonbytesfilter i blandbädd

Fördelar med Enwas RO Kundanpassad

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt