Enwa Water Technology AB

Radonavskiljare

Industri & Fastighet

Radonavskiljare

Radonavskiljaren avlägsnar gasformiga ämnen som radon, radondöttrar, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet.

Järn och mangan oxideras/fälls ut under luftningsprocessen. Radonavskiljaren renar processluften med UV-ljus för att säkerställa att inga bakterier tillförs vattnet.

Radonavskiljaren är en kvalitets produkt som tillverkas i rostfritt syrafast stål och utsidan är i vit ugnshärdad pulverlack.

Radonavskiljaren levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC för kontroll av rening.

Radonavskiljaren levereras provkörd och testad från fabrik vilket resulterar en enkel och smidig installation vilket ger ett lågt slutpris.

Fördelar med Enwas radonavskiljare

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt