Enwa Water Technology AB

Omvänd Osmos för avsaltning

Marin, Offshore, Olja & Gas

Enwa MT-1500-6000 SRH

Avsalta havsvatten till dricksvatten med användning av Omvänd Osmos

Ett exempel av Enwas SRH serie – 5500 L/24 tim

Avsaltningsanläggningar producerar dricksvatten från havsvatten baserat på den omvända osmos membrantekniken.

Kapaciteten är 1500, 2300, 1800, 3200, 4500, 5500 eller 6000 l/24 tim från havsvatten (20ºC).

Kvaliteten på dricksvattnet övervakas kontinuerligt av en konduktivitetssensor.

Designen är idealisk för enkel service och underhåll. Finns även i delad monterad version.

Anläggningarna är lämpade för:

 • Kommersiella fartyg
 • Fiskebåtar
 • Segelbåtar
 • Hushåll med havsvatten

Standard

 • Högtryckskolvpump
 • Rack i rostfritt stål
 • Kontinuerlig kontroll av den utgående vattenkvaliteten via en konduktivitetssensor och en dumpningsventil
 • Automatisk spolning efter varje stopp, via ett aktivt kolpatronfilter för att neutralisera klor
 • Lågtrycksbrytare innan högtryckspumpen
 • Råvatten partikelfilter (5 mikron)
 • Högtrycks manometer
 • Råvattenmanometer
 • Säkerhetsventiler
 • Flödesmätare för produktionsflöde
 • All elektrisk utrustning minst IP54
 • Nivåbrytare i vattentanken kan anslutas för start och stopp

Sandfilter SA-1035 Clack-WS1 RO
Komposit tank
Automatisk backspolning

Mineralfilter N-66 RO
Rostfritt stål AISI 316

Extra Utrustning

 • Råvattenpump
 • Automatiskt sandfilter
 • Kemisk rengöringsutrustning med 45L tank och
  anslutningar
 • Remineralisering filter
 • UV-sterilisator
 • Lagringstank
 • Distributionspump
 • Reservdelar och förbrukningsartiklar paket

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.