Enwa Water Technology AB

Omvänd Osmos för avsaltning

Marin, Offshore, Olja & Gas

Injektionsvatten i olje- och gasindustrin

Avsaltningsanläggning för injektion vatten inom EOR (Enhanced Oil Recovery) och IOR (Improved Oil Recovery)

Injektionsvatten i olje- och gasindustrin avser vatten som injiceras i underjordiska reservoirer för att stödja och förbättra utvinningen av olja eller gas. Denna metod är en del av tekniker för sekundärutvinning eller förstärkt oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery, EOR), som syftar till att öka mängden utvinnbar olja eller gas från en reservoar. Genom att injicera vatten hjälps till att bibehålla trycket i reservoaren och driva oljan mot produktionsbrunnarna, vilket underlättar extraktionen.

Sedan 2012 har vi deltagit i flera studier och konstruktioner för vattenreningsverk som förändrar vattensammansättningen på jonnivå och optimerar hela vatteninsprutningen (återhämtning) lönsamheten.

Förbättrad oljeåtervinning kan uppnås injicera vatten i behållaren. Mekanismen där det injicerade vattnet skapar förbättrad oljeåtervinning varierar mellan reservoarerna. Typen av injicerat vatten varierar också mellan olika reservoarer. Injektionsvatten kan vara havsvatten som filtreras, det kan ha sulfat bort, det kan avsaltas eller har salthalten ändras för att matcha en specifik reservoarorsak. Injektionsvattnet kan få den joniska balansen modifierad eller/och få kemikalier tillsatta som natriumsilikat eller polymerer.

Enwa har deltagit i utvecklingen av ny teknik för förbättrad oljeåtervinning. Ett exempel är Snorre B där Enwa konstruerade och tillverkade, installerade och drev vattentillverkarens anläggning med en 4000m3/dag produktkapacitet.

Metod för att minska kväveoxidutsläppen

NOx är en generisk term för mono-kväveoxiderna NO och NO2. NOx har en miljöpåverkan eftersom det bidrar till gödsling av miljön. Luft är en blandning av gaser där de viktigaste delarna är 78% kväve och 21% syre. Kvävet kan reagera med syrebildande NOx under speciella omständigheter som vid förbränning vid hög temperatur.

Att injicera vatten i en gasturbin kommer att minska förbränningstemperaturen och därmed minska bildandet av NOx. Detta insprutningsvatten måste ha mycket hög renhet för att säkerställa att ingen skalning bildas i turbinen och att det inte finns något slitage på turbinen. Omvänd Osmos kan användas för att generera denna typ av mycket rent vatten med hjälp av dubbelpassteknik.

Fördelar med Enwas Omvänd Osmos

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.