Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Marin, Offshore, Olja & Gas

Enwa Injektion vatten

Sedan 2012 har vi deltagit i flera studier och konstruktioner för vattenreningsverk som förändrar vattensammansättningen på jonnivå och optimerar hela vatteninsprutningen (återhämtning) lönsamheten.

Förbättrad oljeåtervinning kan uppnås injicera vatten i behållaren. Mekanismen där det injicerade vattnet skapar förbättrad oljeåtervinning varierar mellan reservoarerna. Typen av injicerat vatten varierar också mellan olika reservoarer. Injektionsvatten kan vara havsvatten som filtreras, det kan ha sulfat bort, det kan avsaltas eller har salthalten ändras för att matcha en specifik reservoarorsak. Injektionsvattnet kan få den joniska balansen modifierad eller/och få kemikalier tillsatta som natriumsilikat eller polymerer.

Enwa har deltagit i utvecklingen av ny teknik för förbättrad oljeåtervinning. Ett exempel är Snorre B där Enwa konstruerade och tillverkade, installerade och drev vattentillverkarens anläggning med en 4000m3/dag produktkapacitet.

Metod för att minska kväveoxidutsläppen

NOx är en generisk term för mono-kväveoxiderna NO och NO2. NOx har en miljöpåverkan eftersom det bidrar till gödsling av miljön. Luft är en blandning av gaser där de viktigaste delarna är 78% kväve och 21% syre. Kvävet kan reagera med syrebildande NOx under speciella omständigheter som vid förbränning vid hög temperatur.

Att injicera vatten i en gasturbin kommer att minska förbränningstemperaturen och därmed minska bildandet av NOx. Detta insprutningsvatten måste ha mycket hög renhet för att säkerställa att ingen skalning bildas i turbinen och att det inte finns något slitage på turbinen. Omvänd Osmos kan användas för att generera denna typ av mycket rent vatten med hjälp av dubbelpassteknik.

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23
tomas.dubar@enwa.com

Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452
joakim.holmstedt@enwa.com

Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013
kjetil.oxnevad@enwa.com

Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13
trond.log@enwa.com

Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02
svenn.lorentzen@enwa.com

Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07
service@enwa.com