Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avhärdningsfilter - Singel komposit

Avhärdningsfilter som löser vattenproblem med hög kalkhalt.

Principen för avhärdning
Avhärdningsmaterialet (jonbytaren) är en polymerbaserad konsthartsprodukt som förmår att uppta hårdhetsbildande salter (joner) såsom kalcium och magnesium ur en vattenlösning och avger samtidigt samma mängd natriumjoner till lösningen. Denna kemiska reaktion är reversibel. Efter att avhärdningsmaterialet är mättat med joner, i detta fall kalcium och magnesium, återförs materialet genom regenerering med koksaltlösning till sitt ursprungliga tillstånd.

Utförande

 • Filtertank i kompositmaterial för 10 bar
 • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
  Maximalt inkommande tryck är 8,6 bar
 • Tidstyrt eller vattenmätarstyrt
 • Automatiken centralt placerad
 • Automatiken drivs med 230V/50-60Hz, 1-fas

Lämpade för

 • Industrier
 • Mindre och medelstora kommunala vattenverk
 • Sjukhus
 • Ångcentraler, tvätterier
 • Bostadsfastigheter
 • Marint bruk

Teknisk beskrivning - tidstyrt respektive volymstyrt

Den tidsstyrda automatiken kan ställas på regenerering varje dag till var tolfte dag. Vätskeberörda delar är tillverkade i helt korrosionsbeständiga material.
Den vattenmätarstyrda automatiken startar en regenerering när den förinställda vattenvolymen passerat filtret. Förbindelsen mellan vattenmätaren och räkneverket är mekanisk eller elektisk. Automatiken är placerad centralt på toppen av filtret.

Fördelar med Enwas avhärdningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.