Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avhärdningsfilter - Duplex komposit

Avhärdningsfilter som löser vattenproblem med hög kalkhalt.

Duplex komposit – Filter för kontinuerlig 24 tim drift

Principen för avhärdning
Avhärdningsmaterialet (jonbytaren) är en polymerbaserad konsthartsprodukt som förmår att uppta hårdhetsbildande
salter (joner) såsom kalcium och magnesium ur en vatten- lösning. Samtidigt avger den samma mängd natriumjoner
till lösningen.
Denna kemiska reaktion är reversibel. Efter att avhärdningsmaterialet är mättat med joner, i detta fall kalcium och
magnesium, återförs materialet genom regenerering med koksaltlösning till sitt ursprungliga tillstånd.

Funktion
Filterserie Duplex innebär att avhärdat vatten erhålles under dygnets samtliga 24 timmar. Ett filter är i drift och det andra i
viloläge. Detta innebär att när den förinställda vattenvolymen har passerat i det filter som är i drift, växlar filtren funktion.
Det filter med förbrukad kapacitet regenereras omedelbart och det andra filtret börjar avhärda det inkommande vattnet.
När det första filtret har regenerat färdigt ställs det i viloläge tills det andra filtrets kapacitet är förbrukad.

Utförande

 • Filtertank i kompositmaterial för 10 bar
 • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
  Maximalt inkommande tryck är 8,6 bar
 • Tidstyrt eller vattenmätarstyrt
 • Automatiken centralt placerad
 • Automatiken drivs med 230V/50-60Hz, 1-fas

Lämpade för

 • Industrier
 • Mindre och medelstora kommunala vattenverk
 • Sjukhus
 • Ångcentraler, tvätterier
 • Bostadsfastigheter
 • Marint bruk

Teknisk beskrivning - tidstyrt respektive volymstyrt

Den tidsstyrda automatiken kan ställas på regenerering varje dag till var tolfte dag. Vätskeberörda delar är tillverkade i helt korrosionsbeständiga material.
Den vattenmätarstyrda automatiken startar en regenerering när den förinställda vattenvolymen passerat filtret.
Förbindelsen mellan vattenmätaren och räkneverket är mekanisk eller elektisk. Automatiken är placerad centralt på toppen av filtret.

Fördelar med Enwas avhärdningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.