Våra vattenbehandlingssystem och produkter

Vi erbjuder system och vattenbehandlingslösningar för installationer inom segmentet land & industri. Vi levererar såväl standardsystem som kundanpassade nyckelfärdiga vattenbehandlingssystemlösningar.

Korrosionsskydd för värme- och kylsystem

EnwaMatic®

EnwaMatic® löser problem med korrosion och avlagringar

En unik, miljövänlig och kemikaliefri behandling av vatten för slutna värme och kylsystem.

Genom att optimera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion. Därmed blir värme- och kylsystemen effektivare, energisnålare och håller längre.

Med EnwaMatic® får du bl.a:

 • Rent vatten av hög kvalité
 • Fullt korrosionsskydd
 • Förhindrar avlagringar och bakterietillväxt
 • Minskade energikostnader

Dricksvattenlösningar

Vi ger den bästa dricksvattensystemlösningen

Det finns en rad ämnen som kan förekomma i vatten från egen brunn eller ytvattentäkt. 

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Vi börjar alltid med att analysera ditt vatten genom ett ackrediterat vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs. 

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Filter

 • Avjärningsfilter
 • Avsyrningsfilter
 • Aktivt kolfilter
 • Sandfilter
 • Uranfilter
 • Arsnikfilter
 • Fluoridfilter
 • Syraktivator/syrpressare
 • Radonavskiljare
 • Doseringsanläggning

Desinfektion av vatten

 • Enwa UV system
 • Enwa Titanium AOP

NÅGRA AV VÅRA PROJEKT OCH REFERENSER

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com