Enwa Water Technology AB

Syreaktivator / Syrepressare

Land & Industri

Syreaktivator / Syrepressare

Filtertyp SA-66

Ett enkelt automatiskt luftningssystem för syresättn-ing av vatten för att avskilja bland annat svavelväte (luktar som ruttna ägg).

När vatten tillförs syre påverkas vattnet positivt genom att till exempel svavelväte avskiljs och järn oxideras, under vissa betingelser även mangan, dvs att järnet och manganet erhålls i sådan form att det sedan lätt kan avskiljas i efterföljande filter.

Systemet är framtaget för anläggningar med slutet tryckkärl (hypropress) eller med hydrofor. För övrig teknisk data, se tabell på andra sidan.

Lämpade för:

  • Hushåll
  • Mindre lantgårdar

Filtertyp     SA-66 och SP-66
Material     AISI 316L
Höjd mm    750
Diameter mm  110
Anslutning    20 (3/4″)
Kapacitet    Max 40 l/min
Tryckklass    6 bar

 

Filtertyp SP-66

Fördelar med Enwas syreaktivator / syrepressare

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18