Enwa Water Technology AB

Kompressor utrustning

Land & Industri

Kompressor utrustning

Luftning av järn och manganhaltiga vatten och även luktförbättring av vatten med hög halt av svavelväte.

Utrustningen är avpassad för användning av dricksvattenbehandling
och levereras med tillbehör för montering till hydrofor eller luftningstank.

Fördelar med Enwas kompressor utrustning

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18