Enwa Water Technology AB

Fluorid filter

Land & Industri

Produkter

Avsaltningsanläggningar för tekniskt vatten

Ett exempel av TW serie – 8 m3/24tim

Enwas nya RO-serie producerar tekniskt vatten från dricksvatten genom pålitlig och miljövänlig membranteknik med omvänd osmos (RO). 

Kapaciteten sträcker sig mellan 4-60T/24tim från dricksvatten med en temperatur på 20 (grader Celsius) och TDS på 200ppm. Kvaliteten på det producerade vattnet övervakas kontinuerligt av en inbyggd konduktivitetsmätare som säkerställer rekommenderad nivå <10ppm.

Den nya och unika konstruktionen är uppbyggd av modulsystem och i enlighet med de högsta arbetsmiljökraven och ger också enkel åtkomst vid service och underhåll.

Enheten är Green Passport redo och har ett litet fotavtryck för Plug and Play-drift och installation.

Enheten är också förberedd för kommunikation till ECR eller IACS, trådbunden eller till exempel via profibus MODBUS.

Standard

 • Kompakt enhet konstruerad för många olika lösningar
 • Högtrycksrörsystem i SS316L-material
 • Frekvensjusterbar HP-pump för flödeskontroll
 • Kontinuerlig kontroll av produktens vattenkvalitet via en salthaltsmätare och två magnetventiler
 • Matar vattenpartikelfilter (5 mikron)
 • Lågtrycksomkopplare före HP-pumpen
 • Återcirkulation för optimal justering
 • Tryckmätare
 • Övertrycksventiler
 • Flödesmätare för produktvatten, återcirkulation
  och avloppsvatten
 • Fjärrstart / stopp, körsignal och vanlig larmutgång
  Senaste membran design

30 m3/24tim

Extra Utrustning

 • Kemisk rengöringsutrustning med 100L tank, värmare, handomrörare, pump och anslutningar
 • pH-doseringsutrustning
 • Förbehandling RO-system för första gången för matning av vattentillförsel
 • Kloravlägsnande aktivt kolfilter
 • Tryckhållarventil
 • Blandad säng för extra låg TDS <1 ppm
 • Reservdelar och förbrukningsvaror

Fluorid filter

Installation

En separat tappkran (1) för avfluoriserat vatten (till matlagning och dricksvatten) monteras lämpligast på diskbänken. Lämpligast är att placera filtret (3) under diskbänken, där ett uttag får göras på kallvattenledningen.

Tekniska data

Höjd           510
Bredd        580
Flöde         2 lit/min

Ansl. in. R15, 1/2″ utv. gg

Skötsel

Med jämna mellanrum måste filtermaterialet bytas ut. Hur ofta beror på hur hög fluoridhalten är, se tabell nedan.
Vid byte av filtermaterial noteras detta värde för att man skall kunna se när nästa byte bör ske. Kolfilterpatronen (2) bör dock bytas ca: 3 ggr/år oavsett om man byter filtermaterialet eller inte. En vattenmätare (5) är placerad på inkommande ledning vilken indikerar hur mycket vatten som passera genom filtret. Se skiss nedan.

1. Separat tappkran
2. Kolfilter
3. Fluoridfilter
4. Avluftningsventil
5. Vattenmätare
6. Avstängningsventil (ingår ej i leverans från Enwa)

Fördelar med Enwas fluorid filter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 1457
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)10 484 93 23
lillemor.stromberg@enwa.com