Enwa Water Technology AB

Fluorid filter

Land & Industri

Fluorid filter

Installation

En separat tappkran (1) för avfluoriserat vatten (till matlagning och dricksvatten) monteras lämpligast på diskbänken. Lämpligast är att placera filtret (3) under diskbänken, där ett uttag får göras på kallvattenledningen.

Tekniska data

Höjd           510
Bredd        580
Flöde         2 lit/min

Ansl. in. R15, 1/2″ utv. gg

Skötsel

Med jämna mellanrum måste filtermaterialet bytas ut. Hur ofta beror på hur hög fluoridhalten är, se tabell nedan.
Vid byte av filtermaterial noteras detta värde för att man skall kunna se när nästa byte bör ske. Kolfilterpatronen (2) bör dock bytas ca: 3 ggr/år oavsett om man byter filtermaterialet eller inte. En vattenmätare (5) är placerad på inkommande ledning vilken indikerar hur mycket vatten som passera genom filtret. Se skiss nedan.

1. Separat tappkran
2. Kolfilter
3. Fluoridfilter
4. Avluftningsventil
5. Vattenmätare
6. Avstängningsventil (ingår ej i leverans från Enwa)

Fördelar med Enwas fluorid filter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18