Enwa Water Technology AB

EnwaMatic®

Land & Industri

EnwaMatic® löser problem med korrosion och avlagringar

Genom att optimera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion. Därmed blir värme- och kylsystemen effektivare, energisnålare och håller längre.

Kemikaliefritt korrosionsskydd

Korrosion och avlagringar är ett vanligt problem i slutna värme- och kylsystem. Detta leder till ett ineffektiva system. Dessutom åldras systemet fortare och ökar underhållskostnaderna på delar såsom ventiler, termostater och pumpar etc.

EnwaMatic® är en helt kemikaliefri och driftsäker lösning med enkel installation och helautomatisk backspolning.

Miljövänligt och säkert att hantera

EnwaMatic® är ett miljövänligt alternativ till kemisk dosering. Genom en kontinuerlig självreglerande vattenbehandling som ger en optimal energiöverföring. Detta förlänger anläggningens livslängd och reducerar service och underhållskostnader.

Vattenprover från ett system som har behandlats med EnwaMatic®. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger

Håller rent länge

Bilderna överst visar korrosion och smuts på en plattvärmeväxlare vid en årlig inspektion.

Ytorna rengjordes och sattes tillbaka. De undre bilderna visar skicket på samma plattor efter att EnwaMatic® använts under ett år.

Utformning och design

EnwaMatic® levereras med full automatik och motorstyrda ventiler för backspolning. EnwaMatic® finns i flera olika storlekar anpassade efter volymen på systemet som ska behandlas.

 

Tillval

  • Signaler från styrskåp kan integreras i överordnat system för drift, backspolning och summalarm.
  • Extra cirkulationspump, för optmerat flöde.
  • BAF (Backwash Anti Freezing sytem) för system med frysskydd.

EnwaMatic® Midi & Mini för mindre värme och kylanläggningar

EnwaMatic® Midi
För anläggningar med systemvolym upp till 1200 liter

EnwaMatic® Mini
För anläggningar med systemvolym upp till 500 liter

Fördelar med EnwaMatic®

Beprövad och miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Rent vatten ger lägre service- / underhållskostnad

Effektivare och jämnare värmeöverföring

Längre livslängd av slutna värme- / kylsystem

Minimalt underhåll

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com