Enwa Water Technology AB

Desalpure avsaltningsfilter

Land & Industri

Desalpure avsaltningsfilter

DESALPURE avsaltningsfilter arbetar enligt blandbäddsprincipen
med katjon- och anjonbytande filermaterial på polystyrenbasis. Vid vattnets passage genom filtret erhålles ett totalavsaltat vatten med en ledningsförmåga < 1μS/cm.
Renvattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom en ledningsförmågemätare avläsbar i μS/cm.
Ledningsförmågemätaren kan även erhållas med gränslägesbrytare för avstängning vid försämrad vattenkvalitet.
DESALPURE avsaltningsfilter ansluts direkt till kallvattenkran.
De kan med fördel inkopplas i trycksystem.

Lämpade för

  • Laboratorier, forskningsstationer
  • Sjukhus, apotek
  • Kemisk och kosmetisk industri
  • Matarvatten vid ångproduktion
  • Luftbefuktning
  • Luftkonditionering
  • Tandläkarpraktiker

Fördelar med Enwas Desalpure avsaltningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18