Korrosionsskydd för värmesystem och kylsystem

EnwaMatic®

Marin, Offshore, Olja & Gas

EnwaMatic®Maritime & Stainless Steel löser problem med korrosion i värmesystem och kylsystem

Har du problem med korrosion i värmesystem och kylsystem?

Korrosion och även avlagringar är ett vanligt problem i slutna värmesystem och kylsystem. Detta leder till ett ineffektiva system, bland annat åldras systemet fortare och ökar underhållskostnaderna på delar såsom ventiler, termostater och pumpar.

EnwaMatic® hjälper dig att rena, avlufta och behandla vattnet och ge dig ett fullgott skydd för korrosion i värmesystem och kylsystem. Även om köldbäraren i systemet innehåller glykol, renar och behandlar EnwaMatic® vattnet och skyddar mot framtida korrosionsangrepp.

EnwaMatic® finns i flera storlekar och fungerar utmärkt t.ex. i bostadsplattformar, borrplattformar, borrfartyg, gasplattformar, gasfartyg, kryssningsfartyg, färjor och fartyg.

Hur fungerar EnwaMatic®?

Varför EnwaMatic®?

Miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Effektivare värme och kylöverföring

Förlängd livslängd av slutna värme- och kylsystem

Lägre service och underhållskostnader

Håll dina vattensystem rena utan kemikalier

korrosion i värmesystem och kylsystem

Om någon färskvattenbaserad sluten slinga för kylning eller värmesystem lämnas utan behandling så kommer systemet snabbt att försämras och orsaka driftsproblem och höga underhållskostnader. Effektiv vattenbehandling säkerställer systemets effektivitet och utrustningens funktion och livslängden bibehålls och blir långvarig.

EnwaMatic®Maritine & Stainless Steel är ett kostnadseffektivt alternativ till kemikaliedosering och erbjuder en idealisk dokumenterad ”Clean Ship”-vattenbehandling miljö.

Miljövänlig och säker att hantera

Genom sin miljövänliga och självreglerande systemuppbyggnad för kylvätska och värmebehandling eliminerar den behovet av kemiska tillsatser och skyddar således både miljön och underhållspersonalen.

Eftersom EnwaMatic®Maritine & Stainless Steel är kemikaliefri är risken för bakterietillväxt så som nitrit reducera eller helt eliminera bakterietillväxt.
Den rostfria filtertanken är isolerad och inkapslad i ett robust ytterhölje. Monteringsfästen är monterade som standard för att fästa enheten säkert och stabilt i fartyg durk.

korrosion i värmesystem och kylsystem

Sänkta underhållskostnader

Korrosion i värmesystem och kylsystem
korrosion i värmesystem och kylsystem

Användningen av EnwaMatic® säkerställer en hög standard av vattenkvalitet och som upprätthåller designeffektiviteten och effektiv drift av våra kunders slutna vattensystem.

Vattenprover från ett system som har behandlats med EnwaMatic®. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger

Håller rent länge

Bilden till vänster visar en hårt nedsmutsad plattvärmeväxlare vid en årlig inspektion. Ytorna rengjordes och sattes tillbaka.
Bilden till höger visar skicket på samma plattor efter att EnwaMatic® använts under ett år.

rost i värmesystem
korrosion i värmesystem och kylsystem
korrosion i värmesystem och kylsystem

Utformning och design

EnwaMatic® levereras med full automatik och motorstyrda ventiler för backspolning. EnwaMatic® finns i flera olika storlekar anpassade efter volymen på systemet som ska behandlas.

 

Tillval

  • Signaler från styrskåp kan integreras i överordnat system för drift, backspolning och summalarm.
  • Extra cirkulationspump, för optmerat flöde.
  • BAF (Backwash Anti Freezing sytem) för system med frysskydd.
korrosion i värmesystem och kylsystem

Korrosionsskydd i värme- och kylsystem

för Industri & fastighet

Vattenrening

Utförande av cirkulationsvattenprov för EnwaMatic®Maritime & StainlessSteel

Analys av ditt vattenprov utförs i samarbete med SGS Analytics AB. Genom detta fås en objektiv och professionell analys. I denna analys ingår följande parametrar: suspenderande partiklar, järn, koppar, pH, magnesium, aluminium och hårdhet.

Hur tar man ett cirkulationsvattenprov?

  • Vid leverans av EMM medföljer följesedlar med information som behövs fyllas ut om vem som bland annat är kunden och hur systemet är uppbyggt och som skall fyllas ut noggrant.
  • Första vattenprovet tas efter installation på inkommande vatten där det finns en provtagningskran och som utförs av besättning eller skeppsvarv och som skickas till närmaste laboratorium. Följande parametrar skall mätas: suspenderande partiklar, järn, koppar, pH, magnesium, aluminium och hårdhet. Flaskan skall toppfyllas och skickas in så snart som möjligt.
  • Andra vattenprovet utförs efter tre månaders drift och utförs av besättning.
  • Följande vattenprov skall utföras en gång per år (tredje provet efter 15 månaders drift) och utförs av besättning.

När får man besked?

Efter cirka 10 arbetsdagar.

Hur mycket kostar ett vattenprov?

Provtagaren får kontrollera detta med närmsta laboratorium.

Få en snabb kontakt