Enwa Water Technology AB

Korrosion i värmesystem och kylsystem

Marin, Offshore, Olja & Gas

EnwaMatic®Maritime & Stainless Steel löser problem med korrosion i värmesystem och kylsystem

Korrosion och även avlagringar är ett vanligt problem i slutna värmesystem och kylsystem. Detta leder till ett ineffektiva system, bland annat åldras systemet fortare och ökar underhållskostnaderna på delar såsom ventiler, termostater och pumpar.
EnwaMatic® hjälper dig att skydda korrosion i värmesystem och kylsystem t.ex. i bostadsplattformar, borrplattformar, borrfartyg, gasplattformar, gasfartyg, kryssningsfartyg, färjor och fartyg.

EnwaMatic®Maritime för Marin & Offshore

Håll dina vattensystem rena utan kemikalier

Om någon färskvattenbaserad sluten slinga för kylning eller värmesystem lämnas utan behandling så kommer systemet snabbt att försämras och orsaka driftsproblem och höga underhållskostnader. Effektiv vattenbehandling säkerställer systemets effektivitet och utrustningens funktion och livslängden bibehålls och blir långvarig.

EnwaMatic®Maritine & Stainless Steel är ett kostnadseffektivt alternativ till kemikaliedosering och erbjuder en idealisk dokumenterad ”Clean Ship”-vattenbehandling miljö.

Miljövänlig och säker att hantera

Genom sin miljövänliga och självreglerande systemuppbyggnad för kylvätska och värmebehandling eliminerar den behovet av kemiska tillsatser och skyddar således både miljön och underhållspersonalen.

Eftersom EnwaMatic®Maritine & Stainless Steel är kemikaliefri är risken för bakterietillväxt så som nitrit reducera eller helt eliminera bakterietillväxt.
Den rostfria filtertanken är isolerad och inkapslad i ett robust ytterhölje. Monteringsfästen är monterade som standard för att fästa enheten säkert och stabilt i fartyg durk.

EnwaMatic®Stainless Steel för kryssningsindustrin

Vattenprover från ett system som har behandlats med EnwaMatic®. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger

Sänkta underhållskostnader

Användningen av EnwaMatic® säkerställer en hög standard av vattenkvalitet och som upprätthåller designeffektiviteten och effektiv drift av våra kunders slutna vattensystem.

Vattenanalys för slutna värme- och kylsystem

Utförande av cirkulationsvattenprov för för slutna värme- och kylsystem (för EnwaMatic®Maritime & StainlessSteel, )

Analys av ditt vattenprov utförs i samarbete med SGS Analytics AB. Genom detta fås en objektiv och professionell analys. I denna analys ingår följande parametrar: suspenderande partiklar, järn, koppar, pH, magnesium, aluminium och hårdhet.

Hur tar man ett cirkulationsvattenprov?

  • Vid leverans av EMM medföljer följesedlar med information som behövs fyllas ut om vem som bland annat är kunden och hur systemet är uppbyggt och som skall fyllas ut noggrant.
  • Första vattenprovet tas efter installation på inkommande vatten där det finns en provtagningskran och som utförs av besättning eller skeppsvarv och som skickas till närmaste laboratorium. Följande parametrar skall mätas: suspenderande partiklar, järn, koppar, pH, magnesium, aluminium och hårdhet. Flaskan skall toppfyllas och skickas in så snart som möjligt.
  • Andra vattenprovet utförs efter tre månaders drift och utförs av besättning.
  • Följande vattenprov skall utföras en gång per år (tredje provet efter 15 månaders drift) och utförs av besättning.

När får man besked?

Efter cirka 10 arbetsdagar.

Hur mycket kostar ett vattenprov?

Provtagaren får kontrollera detta med närmsta laboratorium.

Fördelar med EnwaMatic®Maritime & Stainless Steel

Miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Effektivare värmeöverföring

Förlängd livslängd av slutna värme / kylsystem

Lägre service och underhållskostnader

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
422 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23
tomas.dubar@enwa.com

Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452
joakim.holmstedt@enwa.com

Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013
kjetil.oxnevad@enwa.com

Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13
trond.log@enwa.com

Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02
svenn.lorentzen@enwa.com

Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07
service@enwa.com