Enwa Water Technology AB

Korrosion i värmesystem och kylsystem

Land & Industri

EnwaMatic® löser problem med korrosion i värmesystem och kylsystem

Korrosion och även avlagringar är ett vanligt problem i slutna värmesystem och kylsystem. Detta leder till ett ineffektiva system, bland annat åldras systemet fortare och ökar underhållskostnaderna på delar såsom ventiler, termostater och pumpar.
EnwaMatic® hjälper dig med korrosionsskydd för värmesystem och kylsystem t.ex. i bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter som sjukhus, skolor, varuhus/köpcentrum, kontorsfastigheter mm.

Varför EnwaMatic®?

EnwaMatic®

Kemikaliefritt korrosionsskydd

EnwaMatic® är en helt kemikaliefri och driftsäker lösning med enkel installation och helautomatisk backspolning.

Genom att optimera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans, vilket förhindrar korrosion. Därmed blir värme- och kylsystemen effektivare, energisnålare och håller längre.

Miljövänligt och säkert att hantera

EnwaMatic® är ett miljövänligt alternativ till kemisk dosering. Genom en kontinuerlig självreglerande vattenbehandling som ger en optimal energiöverföring. Detta förlänger anläggningens livslängd och reducerar service och underhållskostnader.

Vattenprover från ett system som har behandlats med EnwaMatic®. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger

Håller rent länge

Bilden till vänster visar en hårt nedsmutsad plattvärmeväxlare vid en årlig inspektion. Ytorna rengjordes och sattes tillbaka.
Bilden till höger visar skicket på samma plattor efter att EnwaMatic® använts under ett år.

Utformning och design

EnwaMatic® levereras med full automatik och motorstyrda ventiler för backspolning. EnwaMatic® finns i flera olika storlekar anpassade efter volymen på systemet som ska behandlas.

 

Tillval

  • Signaler från styrskåp kan integreras i överordnat system för drift, backspolning och summalarm.
  • Extra cirkulationspump, för optmerat flöde.
  • BAF (Backwash Anti Freezing sytem) för system med frysskydd.

EnwaMatic® Midi & Mini för mindre värme och kylanläggningar

EnwaMatic® Midi
För anläggningar med systemvolym upp till 1200 liter

EnwaMatic® Mini
För anläggningar med systemvolym upp till 500 liter

 

EnwaMatic® Midi & Mini

Fördelar med EnwaMatic®

Beprövad och miljövänlig teknik

Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling

Rent vatten ger lägre service- / underhållskostnad

Effektivare och jämnare värmeöverföring

Längre livslängd av slutna värme- / kylsystem

Minimalt underhåll

Ladda ner Broschyr och Tekniskt Datablad

Korrosionskydd i värme och kylsystem

EnwaMatic®Maritime & Stainless Steel

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com