Enwa Water Technology AB

Kompressor utrustning

Industri & Fastighet

Kompressor utrustning

Luftning av järn och manganhaltiga vatten och även luktförbättring av vatten med hög halt av svavelväte.

Utrustningen är avpassad för användning av dricksvattenbehandling
och levereras med tillbehör för montering till hydrofor eller luftningstank.

Fördelar med Enwas kompressor utrustning

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt