Enwa Water Technology AB

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kunder och leverantörer

1. Inledning

Din integritet är viktig för Enwa, och behandlingen av personuppgifter i Enwa ska alltid följa gällande integritetsbestämmelser.

2. Personuppgiftsansvarig

Enwa Water Technology AB är ett företag i Enwa-gruppen. Enwa-gruppen består av tre (3) divisioner, och Enwa Water Technology AB bildar tillsammans med systerföretaget Enwa Water Technology AS divisionen Enwa Water Technology [Enwa WT].  Enwa Water Technology AB och Enwa Water Technology AS drivs som en organisation och det inkluderar ledning och alla avdelningar.  

Divisionen Enwa WT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Divisionschefen har det övergripande ansvaret, men har ytterligare delegerat detta till nyckelpersoner i organisationen.   

3. Behandling av personuppgifter

Enwa WT behandlar personuppgifter i samband med kund- och leverantörrelationer och personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för att fullgöra ett avtalsförhållande. Dessutom använder Enwa WT cookies (kakor) och samlar in avidentifierad information om besökare på www.enwa.se (webbstatistik).

3.1 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är Dataskyddsförordningen (”GDPR”), artikel 6-1 bokstav b): ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”

4. Vilka personuppgifter som behandlas

4.1 Kund- och leverantörrelationer

Enwa WT vill säkerställa att du som ny kund eller leverantör får en smidig och effektiv start av avtalsförhållandet och kommer därför vid skapande av en ny relation att registrera kundens/ leverantörens och/ eller företagskontaktens personuppgifter såsom namn, befattning, e-post och telefonnummer i vårt CRM- och affärssystem. Enwa WT använder e-post och telefon som en del av det dagliga kund- och leverantörsarbetet och relevant information från telefonsamtal och e-postutbyten kan lagras i vårt CRM-system. Om kund- eller leverantörsförhållandet avslutas eller företagskontakten slutar sitt jobb, kommer relevanta personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer att behandlas och sedan raderas.

4.1 www.enwa.se

4.1.1 Cookies (kakor)

Som en viktig del i arbetet med att skapa en användarvänlig hemsida används cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras av webbläsaren till användaren. En cookie registrerar användarens IP-adress, men ingen personlig information som namn och e-post kan identifieras eller lagras. Genom att använda Enwa WTs digitala kanaler med en webbläsare där inställningarna gör det möjligt att lagra cookies på enheten, samtycker du till användningen av cookies.

www.enwa.se kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster, inklusive sociala medier (som LinkedIn). Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer som är tillgängliga på www.enwa.se omfattas av tredje parts dataskyddspolicy. Enwa WT uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa tredje parters dataskyddspraxis.

4.1.2 Webbstatistik

Enwa WT använder Google Analytics för att samla in och avidentifiera informationen om besökare på www.enwa.se.  Syftet med detta är att sammanställa statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationen på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbsidor användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

5. Vem har tillgång till informationen?

Som en allmän regel, lämnar vi endast ut dina personuppgifter till andra när du har samtyckt till det. Undantag är när personuppgifter lämnas till exempel internt i EWT AB/Enwa WT för att hantera och uppfylla krav och skyldigheter genom ditt avtal med oss och till eventuella externa personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för EWT AB:s räkning.

Du kan vara säker på att vi aldrig kommer att avslöja eller dela personuppgifter om dig utan att vi har ett syfte och rättslig grund för det. Vi delar endast personuppgifter som är väsentliga och/eller som vi enligt lag är skyldiga att dela.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller skyldigheter som vi enligt lag måste följa.  

7. Dina rättigheter

Den vars personuppgifter behandlas av Enwa WT, har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Till exempel har du rätt att vända dig till oss för att ta del av alla personuppgifter vi hanterar och hur de används, och få rätta eller radera bristfällig eller felaktiga uppgifter om dig. Ytterligare information om vilka rättigheter du har kan du läsa mer om hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Dataskyddsinspektionen) på www.imy.se

7.1 Klagomål

Om du anser att vi inte följer dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta oss så att vi kan försöka lösa klagomålet eller tvisten. Du har också alltid rätt att överklaga ärendet till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer på www.imy.se

8. Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter enligt avsnitt 7 ovan, eller vill ha mer information eller förtydligande av hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta Enwa WT på e-post till:

privacycontroller@enwa.com

Senast ändrad 4 November 2021