Enwa Water Technology AB

Fluoridfilter

Industri & Fastighet

Fluoridfilter

Ett fluoridfilter är en anordning eller material avsett att avlägsna eller minska mängden fluorid i vatten. Fluorid är ett naturligt förekommande element och finns ofta i vattenkällor. Vissa områden tillsätter också fluorid till dricksvattnet som en förebyggande åtgärd för att minska tandcaries.

Installation

En separat tappkran (1) för avfluoriserat vatten (till matlagning och dricksvatten) monteras lämpligast på diskbänken. Lämpligast är att placera filtret (3) under diskbänken, där ett uttag får göras på kallvattenledningen.

Tekniska data

Höjd           510
Bredd        580
Flöde         2 lit/min

Ansl. in. R15, 1/2″ utv. gg

Skötsel

Med jämna mellanrum måste filtermaterialet bytas ut. Hur ofta beror på hur hög fluoridhalten är, se tabell nedan.
Vid byte av filtermaterial noteras detta värde för att man skall kunna se när nästa byte bör ske. Kolfilterpatronen (2) bör dock bytas ca: 3 ggr/år oavsett om man byter filtermaterialet eller inte. En vattenmätare (5) är placerad på inkommande ledning vilken indikerar hur mycket vatten som passera genom filtret. Se skiss nedan.

1. Separat tappkran
2. Kolfilter
3. Fluoridfilter
4. Avluftningsventil
5. Vattenmätare
6. Avstängningsventil (ingår ej i leverans från Enwa)

Fördelar med Enwas fluoridfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt