Enwa Water Technology AB

Distributionssystem för trycksatt vatten

Marin, Offshore, Olja & Gas

Distributionssystem för trycksatt vatten

Distributionssystem för trycksatt vatten

Kundanpassad

Våra ingenjörer designar efter kundernas önskemål. Innan vår produktion startar får kunden kompletta ritningar av enheten med anslutningspunkter och dimensioner av alla anslutningar.

Vi monterar all utrustning på en gemensam ram om det krävs och drar alla interna rör och elektriska kablar.

Säkerhet och enkel installation

Innan varmvattensberedare lämnar vår verkstad måste varje enhet klara ett kvalitetstest där till exempel alla funktioner testas. När enheten når kunden är det enda återstående att göra är att ansluta inkommande och utgående vatten och elförsörjning, snabb och enkel installation ombord.

Distributionssystem för trycksatt vatten

Högkvalitet

Våra varmvattensberedare är tillverkade av rostfritt stål 316L. De är av vårat eget fabrikat och på grund av detta är reservdelar lätt tillgängliga från ett av våra kontor eller agenter över hela världen.

 

 

Fördelar med Enwas distributionssystem

Kundanpassad

Våra ingenjörer designar en skräddarsydd enhet enligt kundernas specifikationer.

Säkerhet och enkel installation

Varje enhet görs ett kvalitetstest där alla funktioner testas

Högkvalitet

Våra varmvattensberedare är tillverkade av rostfritt stål 316L.

Få en snabb kontakt