Enwa Water Technology AB

Desinfektion av vatten med UV-ljus

Land & Industri

Vi hjälper dig med att desinficera ditt vatten.

Bakterier i vattnet? Det viktigaste med behandling av dricksvatten och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert.
Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som bakterier i vattnet, exempelvis legionella bakterier.

Vi hjälper dig med desinfektion av vatten genom att använda uv filter för bakterier och Titanium  AOP system (Avancerad Oxiderings Process).

Vad är UV-ljus och UV-C ljus?

Ultraviolett strålning (UV-ljus) finns i det elektromagnetiska ljusspektrumet med kortare våglängder än synligt ljus; våglängder, λ ≈ 100-400 nm.

UV C strålar kännetecknas av våglängderna mellan 100-280 nm. Den optimala våglängden för desinfektion ligger i området 250 – 270 nm, varav UV C strålar vid 254 nm har den högsta bakteriedödande effekten. Enwa’s UV system har en strålningsenergi på > 40 000 (μWs/cm2)

UV-ljus och UV-C ljus
Desinfektion av vatten med UV-ljus

Varför används UV-ljus för desinfektion ?

UV C strålning tränger igenom en organisms cellvägg och förstör cellens förmåga att reproducera, dvs. cellens genetiska material (DNA och RNA) inaktiveras, vilket leder till celldöd.

I ett UV-desinfektionssystem produceras UV-C-strålarna av speciella lysrör tillverkade av mycket rent kvarts som innehåller kvicksilverånga. Gasblandningar som innehåller kvicksilverånga avger ljus i våglängdsområdet som inaktiverar mikroorganismer effektivt och överlevnad.

Desinfektionseffektiviteten för ett UV-system bestäms av UV-dosen (D). UV-dosen bestäms utifrån UV-strålning (I); UV-C-strålningens intensitet (starkt påverkad av vattenkvaliteten) och bestrålningstiden (t); den tid mikroorganismerna exponeras för strålningen (D = I x t).

Ett UV-desinficeringssystem bör kunna ge vattnet en UV-dos som är tillräcklig för att minska de vanligaste mikroorganismerna i vattnet (dvs. de klorresistenta bakterierna Cryptosporidiu och Giardia), dvs. UV-desinfektionssystemen bör ha en minsta UV-dos på 300 J / m2 (30mJ / cm2).

Produkter för desinfektion av vatten

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com