Enwa Water Technology AB

Desinfektion av vatten

Industri & Fastighet

Döda bakterier i vattnet med desinfektion

Bakterier i vattnet? Vi hjälper dig med att döda bakterier genom att desinfektera vatten med användning av UV filter och Titanium AOP system (Avancerad Oxiderings Process).

Det viktigaste med behandling av dricksvatten och bruksvatten är att säkerställa att vattnet är hygieniskt och säkert.
Desinficering är den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer som exempelvis legionella bakterier.

Vad är UV-ljus och UV-C ljus?

Ultraviolett strålning (UV-ljus) finns i det elektromagnetiska ljusspektrumet med kortare våglängder än synligt ljus; våglängder, λ ≈ 100-400 nm.

UV C strålar kännetecknas av våglängderna mellan 100-280 nm. Den optimala våglängden för desinfektion ligger i området 250 – 270 nm, varav UV C strålar vid 254 nm har den högsta bakteriedödande effekten. Enwa’s UV system har en strålningsenergi på > 40 000 (μWs/cm2)

Vattenfilter med UV ljus
UV-ljus och UV-C ljus
bakterier i vattnet
Desinfektion av vatten med UV-ljus

Varför används UV-ljus för att döda bakterier i vattnet?

UV C strålning tränger igenom en organisms cellvägg och förstör cellens förmåga att reproducera, dvs. cellens genetiska material (DNA och RNA) inaktiveras, vilket leder till celldöd.

I ett UV-desinfektionssystem produceras UV-C-strålarna av speciella lysrör tillverkade av mycket rent kvarts som innehåller kvicksilverånga. Gasblandningar som innehåller kvicksilverånga avger ljus i våglängdsområdet som inaktiverar mikroorganismer effektivt och överlevnad.

Desinfektionseffektiviteten för ett UV-system bestäms av UV-dosen (D). UV-dosen bestäms utifrån UV-strålning (I); UV-C-strålningens intensitet (starkt påverkad av vattenkvaliteten) och bestrålningstiden (t); den tid mikroorganismerna exponeras för strålningen (D = I x t).

Ett UV-desinficeringssystem bör kunna ge vattnet en UV-dos som är tillräcklig för att minska de vanligaste mikroorganismerna i vattnet (dvs. de klorresistenta bakterierna Cryptosporidiu och Giardia), dvs. UV-desinfektionssystemen bör ha en minsta UV-dos på 300 J / m2 (30mJ / cm2).

Produkter för desinfektion av vatten

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera vatten från din borrade/grävda brunn eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

5095816 s

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Få en snabb kontakt