Enwa Water Technology AB

Desinfektion av vatten med Titanium AOP

Industri & Fastighet

Desinfektion av vatten med Titanium AOP

För desinfektion av dricksvatten är ”Avancerad Oxiderings Process (AOP)” en av de mest kraftfulla metoderna.

Enwa Titanium AOP

Enwa Titanium AOP bygger på teknologin ”Advanced Oxidation Process”, baserat på egenskaperna hos oxiderande hydroxylradikaler (OH •) för att inaktivera och omvandla mikrober, bakterier och andra organiska föroreningar i vattnet till ofarliga och oorganiska ämnen. OH-radikaler har en högre oxidationspotential än exempelvis Ozon och H2O2 och nedbrytningshastigheten är snabb och effektiv.

Stark och omedelbar effekt

Enwa Titanium AOP har en stark och omedelbar sanerande effekt lämpar sig som en ”portvakt” eller hygienisk barriär. Enwa Titan AOP alstrar OH-radikaler av energin av UV-strålning för att initiera ett fotokatalytiskt förfarande mellan titanoksydytan (TiO2) i Enwa Titan AOP reaktorn och vattnet. Processen förekommer endast inne i reaktorn och inga skadliga biprodukter eller avfallsprodukter bildas. Utformningen av Enwa Titanium AOP innebär också att vattnet utsätts för UV-strålning och därmed behandlas vattnet med både UV- och AOP

Fördelar med Enwas Titanium AOP

Effektiv

Säkerställer en icke-selektiv förstörelse av alla organismer snabbt och enkelt

Miljövänlig

Inga kemikalier tillsätts eller används. Inga bi-produkter genereras och lämnas kvar. Låg energikonsumtion

Kostnadseffektiv

Dyra kemikalier krävs. Underhåll med låg kostnad. Lång livstid för produkten.

Säker

Fullt automatiserat kontroll- och övervakningssystem. Inga permanenta förändringar i vattnets fysiska eller kemiska parametrar. Ingen risk för överdosering.

Flexibel

Systemet finns i olika storlekar för flöden från 0,5m3/h till över 1000 m3/h. Erbjuder ett vattenreningssystem utöver.

Ladda ner Broschyr och Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt