Enwa Water Technology AB

Desalpure Avsaltningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Desalpure Avsaltningsfilter

DESALPURE avsaltningsfilter arbetar enligt blandbäddsprincipen med katjon- och anjonbytande filermaterial på polystyrenbasis.

Vid vattnets passage genom filtret erhålles ett totalavsaltat vatten med en ledningsförmåga < 1μS/cm.
Renvattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom en ledningsförmågemätare avläsbar i μS/cm.
Ledningsförmågemätaren kan även erhållas med gränslägesbrytare för avstängning vid försämrad vattenkvalitet.
DESALPURE avsaltningsfilter ansluts direkt till kallvattenkran.
De kan med fördel inkopplas i trycksystem.

Lämpade för

  • Laboratorier, forskningsstationer
  • Sjukhus, apotek
  • Kemisk och kosmetisk industri
  • Matarvatten vid ångproduktion
  • Luftbefuktning
  • Luftkonditionering
  • Tandläkarpraktiker

Fördelar med Enwas Desalpure avsaltningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt