Enwa Water Technology AB

Behandling av Ballastvatten

Marin, Offshore, Olja & Gas

Ballastvattenbehandling

Behandling av ballastvatten som följer OceanGuard® Ballast Water Management System (BWMS)

Vad är ballastvatten?

Ballastvatten ger balans och stabilitet för olastade fartyg där det är absolut nödvändigt för en säker och effektiv drift av modern sjöfart.

Det finns tusentals marina arter som kan transporteras i fartygens ballast/sjökista vattenintag och i princip är allt som är tillräckligt litet för att passera genom ett skepps ballast/sjökista vattenintag och pumpar. 

Om dessa organismer överlever transport till andra delar av världen kan deras inverkan vara förödande. Sådana invasioner kan äventyra det lokala ekosystemet och till och med utgöra hot mot människors hälsa. Vanligtvis är dessa effekter irreversibla.

Vad innebär behandling av ballastvatten?

Behandlingen av ballastvatten innebär vanligtvis att man tar bort och deaktiverar dessa organismer. Detta kan uppnås genom fysiska, kemiska och biologiska processer. Vanliga metoder för behandling av ballastvatten inkluderar bland annat mekanisk filtrering, ultraviolett bestrålning, ozonering, elektrolytisk desinfektion och kemisk dosering.

OceanGuard ™ BWMS antar Advanced Electrocatalysis Oxidation Process (AEOP) för att döda mikrober, bakterier, virus och vilande ägg i vatten genom att använda speciella halvledarmaterial under oxdationsprocess och hydroxylradikalerna (· OH) bildade av vattenmolekyler.

Fördelar med Enwas Ballastvattenbehandling

Hög steriliseringseffektivitet

Utarbetad enligt IMO D-2-förordningen, Kalifonia-kravet och USCG-standarden för högsta krav.

Envägs behandling

Endast på inkommande havsvatten.

Liten storlek och enkel installation

Litet fotavtryck och kompakt design gör installationen enkel och flexibel.

Låg energiförbrukning

Energiförbrukningen är endast ca 17 kwh för behandling av 1000m3 ballastvatten.

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

📨Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23

📨Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452

📨Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013

📨Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13

📨Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02

📨Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07