Enwa Water Technology AB

Värmeanläggningar

Bad & Spa

Värmeanläggningar

Enwa Bad & Spa levererar värmeanläggningar till alla typer av simbassänger. Standardiserade och specialanpassade enligt behoven vid varje enskild anläggning.

Värmeväxlare

Maxi-Flo titanium

Hi-Flow

Alla värmeväxlare kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.

Produkuter från Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.

Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

En värmeväxlares uppgift är att överföra energi (värme) från ett medium till ett annat, från t.ex. el-, ved-, pellets- värmepump eller solfångaranläggning, för uppvärmning av poolens vatten. Värmekällans effekt bör matcha värmebehovet för poolen.

Våra ingenjörer hjälper till med att dimensionera och optimera värmesystemet för simbassängen så att uppvärmningstiden blir korrekt och att energiförbrukningen blir så låg som möjligt.

Elvärmare

Compact i rostfritt eller titan/Nic-Tech 3-18kW

Aqua HL 3-15kW

En elvärmare till pool ansluts enkelt till befintligt elnät och ger full effekt dygnet runt. Vattnet från poolens cirkulation strömmar genom elvärmaren och värms upp av elvärmarens elpatron.

Elvärmarna är små och kompakta och kan installeras till alla typer av pooler eller spa.

Pahlén tillverkar elvärmare för såväl spabad som swimmingpooler och stora äventyrsbad.

Materialen som används är rostfritt syrafast stål SIS2348, titan och termoplast.

Plattvärmeväxlare

Alfa Laval CB

Alfa Laval FrontLine

Packningsförsedda plattvärmeväxlare och system från Alfa Laval utgör en energieffektiv och ekonomisk lösning för att upprätthålla nästan konstant vattentemperatur i simbassänger året runt.

I vissa projekt kan pooluppvärmning också ingå i en helhetslösning från Alfa Laval.

Kostnadseffektiv pooluppvärmning

Med en värmeväxlare mellan bassängens cirkulationssystem och byggnadens ordinarie uppvärmningssystem skiljer man de två systemen åt, så att bassängvattnet kan värmas. Att använda plattvärmeväxlare för pooluppvärmning är billigare och ger termodynamiska fördelar, så därför brukar man föredra dem framför tubvärmeväxlare. Alfa Laval erbjuder ett kompakt system för att återuppvärma och bibehålla vattentemperaturen i simbassänger – AquaPool.

EnwaMatic®

EnwaMatic® är en kemikaliefri enhet för behandling av slutna, vattenburna värme och kylanläggningar. Den använder en sidoström i ett system med en sluten slinga och filtrerar vattnet genom en granulatbädd som förhindrar korrosion, kalkavlagringar och bakterietillväxt.

Fördelar med EnwaMatic®

  • Miljövänlig teknik
  • Kontinuerlig filtrering och självreglerande vattenbehandling
  • Effektivare värmeöverföring
  • Förlängd livslängd av slutna värme-/ kylsystem
  • Lägre service- och underhållskostnader

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Mikael Dahlby
Projekteringsledare, Konstruktionschef
+46 10 484 93 58
mikael.dahlby@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

 

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com