Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Kristianstads badrike

Beställare: Krististads Kommun 

Totalentreprenör: PEAB Sverige AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Enwas roll i projektet

Enwa har projekterat och levererat vattenrening för 11 st system för nya badhuset i Krististad.

 • VR1 Träningsbassäng 280m3/h
 • VR2 Hoppbassäng 96m3/h
 • VR3 Undervisningsbassäng 106m3/h
 • VR4 Familjebad 468m3/h
 • VR5 Varmpool 136m3/h
 • VR6 Småbarnsbassäng 100m3/h
 • VR7 Varmbassäng 90m3/h
 • VR8 Rehabbassäng 90m3/h
 • VR9 Motionsbassäng 200m3/h
 • VR10 Varmpool 50m3/h
 • VR10 Massagepool 50m3/h
 • VR11 Kallpool 10m3/h

Leverans omfattar bland annat: Silkorg, Trycksandfiler, Kolfilter, UV-ljus, Klorptoduktion, Attraktioner, BWR, Enwa Control