Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Stenungsund Arena

Beställare: Stenungsunds Kommun

Totalentreprenör: Tuve Bygg

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 320m³/h, Undervisningsbassäng 80 m³/h, Småbarnspool 40 m³/h, Rehabbassäng 60 m³/h

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Trycksandfilter 
  • Kolfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Klorproduktion
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggningen.