Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Stenungssund Arena

Beställare: Stenungssunds Kommun

Totalentreprenör: Tuve Bygg

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 320m³/h, Undervisningsbassäng 80 m³/h, Småbarnspool 40 m³/h, Rehabbassäng 60 m³/h

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Trycksandfilter 
  • Kolfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Klorproduktion
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggnigningen. 

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com