Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Sörredsbadet i Göteborg

Beställare: Grandbad Management AB

Totalentreprenör: Enwa Water Technology AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Enwas roll i projektet

Uppdatering av befintlig vattenrening. 

Leverans av vattenrening för: simbassäng 100m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Nytt utjämningsmagasin i plastutförande 
  • Nytt spolvattenmagasin i plastutförande 
  • Spolvattenpump
  • Säkrare kemikaliehantering 
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggnigningen. 

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com