Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Sörredsbadet i Göteborg

Beställare: Grandbad Management AB

Totalentreprenör: Enwa Water Technology AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Enwas roll i projektet

Uppdatering av befintlig vattenrening. 

Leverans av vattenrening för: simbassäng 100m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Nytt utjämningsmagasin i plastutförande 
  • Nytt spolvattenmagasin i plastutförande 
  • Spolvattenpump
  • Säkrare kemikaliehantering 
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggningen.