Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Maserhallen i Borlänge kommun

Beställare: Borlänge Kommun

Totalentreprenör: HMB Construktion AB

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 200m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Trycksandfilter 
  • Kolfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Magasin i plastutförand  
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggnigningen. 

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com