Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Maserhallen i Borlänge Kommun

Beställare: Borlänge Kommun

Totalentreprenör: HMB Construktion AB

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 200m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Trycksandfilter 
  • Kolfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Magasin i plastutförande  
  • Enwa Control 

Enwa har projekterat, installerat samt driftsatt anläggningen.