Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Köpings bad & sport

Beställare: Köpings Kommun

Totalentreprenör: PEAB Sverige AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: Simbassäng: 470m³/h, Undervisningsbassäng: 140 m³/h, Lekbassäng: 65 m ³/h, Bubbelpool: 65 m³/h, Utomhusbassänger 445 m³/h 

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Trycksandfilter 
  • Kolfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Klorproduktion 
  • Bubbelpool
  • Attraktioner  
  • Enwa Control