Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Hammarbadet i Göteborg

Beställare: Lokalförvaltningen i Göteborg 

Totalentreprenör: JÅLAB bygg AB

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 100m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Sugsandfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Klorproduktion 
  • Enwa Control 

 

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com