Enwa Water Technology AB

Projekt & Referenser

Hammarbadet i Göteborg

Beställare: Lokalförvaltningen i Göteborg 

Totalentreprenör: JÅLAB bygg AB

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Enwas roll i projektet

Leverans av vattenrening för: simbassäng 100m³/h.

Leverans omfattar bland annat: 

  • Silkorg
  • Sugsandfilter 
  • Fällningskemikalier 
  • UV-ljus
  • Klorproduktion 
  • Enwa Control