Enwa Water Technology AB

Problem med poolvatten

Har du problem med poolvatten?

Det finns flera vanliga problem som kan uppstå med poolvatten. 

Om du har problem med poolvatten, är det viktigt att identifiera orsaken till problemet och ta rätt åtgärder för att lösa det. Regelbunden kontroll av pH-värdet och klorenivåerna är en viktig del av poolskötseln, liksom att rengöra filtret och regelbundet avlägsna organiskt material från poolen.

Enwa Bad & Spa hjälper dig att lösa olika problem med poolvatten och hitta den bästa professionella lösningen för dig.

Grumligt vatten

Grumligt eller grumligt vatten kan bero på otillräcklig rening, dåligt vattenbalans eller höga nivåer av organiskt material i vattnet.

Grönaktigt vatten

Grönaktigt vatten kan bero på för höga nivåer av alger i poolen. Detta kan hända om klorenivån är för låg eller om poolen inte sköts regelbundet.

Klorlukt

Om poolen har en stark klorlukt kan det bero på för höga nivåer av klor i vattnet. Detta kan orsaka ögon- och hudirritation för simmarna.

Kalkavlagringar

Kalkavlagringar kan bildas på poolens väggar och utrustning om pH-värdet är för högt.

Överväxt av alger

Överväxt av alger i poolen kan göra vattnet grönt och orsaka en obehaglig lukt. Detta kan hända om poolen inte sköts ordentligt eller om det är en period med höga temperaturer.

pH-värde i poolvatten

pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska poolvatten ha?

Poolvatten bör ha ett pH-värde mellan 7,2 och 7,8 för att vara säkert och behagligt för simning. Detta pH-intervall är lämpligt eftersom det gör att klor i poolen fungerar effektivt för att rena vattnet.

Om pH-värdet är för lågt, kan det orsaka irritation i ögon och hud på simmarna och korrosion på poolens utrustning. Å andra sidan, om pH-värdet är för högt, kan det göra kloren mindre effektivt och skapa kalkavlagringar på poolens väggar och utrustning.

Det är därför viktigt att kontrollera pH-värdet regelbundet och justera det vid behov för att hålla poolen säker och bekväm att simma i.

Provtagnings utrustning

Enwa Bad & Spa har analysutrustning från Europas ledande tillverkare.
Testutrustningen sträcker sig från enkla pH- och kloranalys instrument till system fotometrar som kan ta ett stort antal olika analyser.